composit-fillings

KOMPOZİT DOLGULAR

Diş çürüğü dişin sert yüzeyinde kalıcı olarak hasar görmüş bir alandır. Diş çürüğünün kökeni,dişe yapışan bakteri plağındaki gıda artıklarının bakteriyel fermantasyonu ile asit üretimine ve bunun sonucunda dişin sert dokusunun tahrip olmasına neden olan bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanır. Kötü ağız hijyeni, sık atıştırma ve şekerli içeceklerin yudumlanması bakteri plağının oluşma hızını artırır.

Bakteriler, fermente edilebilir karbonhidratların, özellikle sükrozun (sofra şekeri) varlığında asit üretirler. Dişlerdeki mineral, bakterilerin laktik asit üretiminden kaynaklanan asitlik artışına karşı hassastır. Diş yüzeyindeki pH 5.5’in altına düştüğünde demineralizasyon olur, yani dişten mineral kaybı olur. Özellikle şeker içeren bir şey yediğimizde veya içtiğimizde, yeni bir asit saldırısı meydana gelir. Tükürük bezlerinin tahribatına yol açan özellikle baş ve boyun bölgesindeki radyasyon tedavisi nedeniyle tükürüğü az olan kişiler, asit saldırısının etkisini azaltma olasılıkları çok daha düşük olduğundan diş çürüğüne özellikle duyarlıdır.

Diş çürüğü en yaygın diş sağlığı sorunlarından biridir. Özellikle çocuklarda, gençlerde ve yaşlı erişkinlerde yaygındır, ancak; dişleri olan herkeste , bebekler de dahil olmak üzere diş çürüğü olabilir. Çürük temizlendikten sonra dişe eski şeklini vermek için restorasyon (dolgu) yapılır.

Kompozit Dolgular
Kompozit dolgu diş rengindedir , çürük, çatlak, kırık vb. nedenlerle etkilenmiş bir dişi onarmak için kullanılır. Her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları olan birçok dolgu malzemesi türü mevcuttur. Gümüş içeren amalgam dolgular ile birlikte kompozit dolgular günümüzde en yaygın kullanılan dolgulardır. Kompozit dolgular diş renginde oldukları için mevcut dişlerin rengine yakın uyum sağlayabilirler ve estetik olarak ön dişlerde veya dişlerin daha görünen bölgelerinde kullanıma uygundurlar.
Çoğu diş restorasyonunda olduğu gibi, kompozit dolgular çok dayanıklı olmalarına rağmen ömür boyu kalıcı değildir ve gerek duyulduğunda değiştirilmeleri gerekebilir.
Kompozit dolgular çürük,çatlak ,aşınmış veya kırık dişlerin restorasyonunda ve iki diş arası boşluğu kapatmada kullanılabilir.

Kompozit dolgular nasıl yerleştirilir?

Kompozit dolgular genellikle tek seansta yerleştirilir. Çürük temizlenerek diş kavitesi(boşluğu) dolguya uygun hale getirilir. Çürük dişin sinirine yakınsa, dişin pulpasını(sinirin olduğu küçük odacık) korumak amaçlı dolgu öncesi koruyucu malzemeler uygulanır. Kompozit dolgu daha sonra hassas bir şekilde yerleştirilir, şekillendirilir ve cilalanarak diş orijinal şekline ve işlevine geri getirilir.
Kompozit dolgular ilk uygulandığında sıcağa ve soğuğa karşı hassasiyet yaşamanız normaldir ancak dişiniz yeni dolguya alıştıktan kısa bir süre sonra bu hassasiyet geçecektir.
Günümüzde birçok hasta ya gümüş rengi olan ya da tamamen siyah görünen amalgam dolgularını çıkarmak istemektedir. Çoğu zaman alternatif bir kompozit dolgudur; genellikle beyaz dolgu olarak adlandırılır. Genellikle çok daha fazla kuvvetle ısırılan arka dişlerinizden (azı dişleri) birinde çok büyük bir dolgu gerekiyorsa, kompozit dolgu en iyi seçenek olmayabilir,bu durumda dişi tamamen kaplayan kron şeklinde restorasyonlar uygulanması gerekebilir.

Tags: No tags